Zavítali jste na mé stránky, tak co bych Vám říkal dál. Vše najdete právě tady.

tesam pavilon opic nick

 
Narodil jsem se v roce 1977 ve Dvoře Králové, ale žiju a pracuji v Nymburce. Vystudoval jsem pražskou střední odbornou školu stavební v oboru truhlář. Volné tvorbě se věnuji od svých dvanácti let. Kromě práce se dřevem a pálenou hlínou experimentuji i s méně tradičními materiály, např. pórobetonem. Při veřejných expozicích vystupuji společně s fotografem M. Málkem.  
   

Začínal jsem coby samouk. Po počátečním osvojování si zpracovatelských technik a zákonitostí lidské anatomie vznikla i potřeba jistého hlubšího sdělení. Byli to především pocity vnitřní rozpolcenosti a hledání své vlastní identity, což je ostatně pro mou tvorbu příznačné dodnes. Od samého počátku se zaměřuji na práci s přírodními materiály, především pak dřevem. Dále je třeba zmínit pálenou hlínu a poslední dobou užívaný pórobeton. Těmto stálicím jsem se pak zpronevěřil pouze při tvorbě létajících postav pro kavárnu bohnické psychiatrické léčebny, kdy jsem si za výchozí materiál zvolil drátěné pletivo. S přibývajícími zkušenostmi se postupně začínám věnovat i pracem spíše komerčního charakteru, zanechávám v nich však svůj typický rukopis. Krom tvorby jednotlivých dekoračních předmětů, dlouhodobě spolupracuji při tvorbě kulis pro Barandovské filmové ateliéry. Při veřejných prezentacích využívám jisté formy konfrontace, kdy své trojrozměrné objekty vystavuji společně s fotografiemi, na kterých jsou mé výtvory zachyceny pohledem jiného člověka. Tím je v tomto případě poděbradský fotograf a grafik Michal Málek. Moje spolupráce s ním se datuje od roku 1998 a z počáteční pouhé dokumentace, přerostla v plnohodnotnou tvůrčí spolupráci.

 
 
Copyright © Vašek Balšánek